• مزایای تحصیل در واحد 18:
  • ●مدرک مورد تائید وزارت علوم
  • ● ارئه معافیت تحصیلی
  • ●بدون محدودیت سنی
  • ●بدون نیاز به مدرک پیش دانشگاهی
  • ● برگزاری کلاسهای آموزشی در ساعات غیر اداری
  • بدون نیاز به شرکت در کنکور
  • برگزاری کلاس ها به صورت مجازی یا حضوری
  • ● تنوع و تخصصی بودن رشته ها
  •