اولین دوره انتخابات شورای دانشجویی

اطلاعیه شماره ١١ *اسامی نهایی نامزدهای اولین دوره انتخابات شورای دانشجویی:* 🖇*مقطع کاردانی:* ١-زنگنه حامد ٢-توفیقی مهری ٣-موسوی سیده سهیلا ۴-اصلانی مریم ۵-رزمجویان ایمان...