دسترسی به کتاب های الکترونیکی

باسلام و احترام مدیریت دفتر همکاری های علمی بین المللی مرکزی منطقه های پایگاه استنادی به اطلاع میرساند: که دسترسی به کتاب‌های الکترونیکی ،...

ندا اذان گو

[maxbutton id="2" text="ندا اذان گو" ] [maxbutton id="1" text="تحلیل مقابله ای" ] [maxbutton id="1" text="زبان شناسی" ] [maxbutton id="1" text="ترجمه مفاهیم واصطلاحات امور فرهنگ...

میرسیاوش اجلالی

[maxbutton id="2" text="میرسیاوش اجلالی" ] [maxbutton id="1" text="اقتصاد و فرهنگ" ] [maxbutton id="1" text="برنامه ریزی توسعه" ] [maxbutton id="1" text="اصول علم اقتصاد" ]

مهناز آزاد

[maxbutton id="2" text="مهناز آزاد" ] [maxbutton id="1" text="مبانی روابط عمومی" ] [maxbutton id="1" text="هنر و رسانه" ] [maxbutton id="1" text="خبر نویسی" ] [maxbutton id="1"...

منصوره قربانی

[maxbutton id="2" text="منصوره قربانی" ] [maxbutton id="1" text="مبانی معماری" ] [maxbutton id="1" text="طراحی فضای داخلی آموزشی" ] [maxbutton id="1" text="انسان،طبیعت،معماری داخلی" ] [maxbutton id="1"...

منيره صفاري

[maxbutton id="2" text="منيره صفاري" ] [maxbutton id="1" text="شناخت مواد در صنعت کفش و کیف" ] [maxbutton id="1" text="کاربینی" ]

منصور یحیوی

[maxbutton id="2" text="منصور یحیوی" ] [maxbutton id="1" text="خدمات الکترونیک" ] [maxbutton id="1" text="کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات" ] [maxbutton id="1" text="فناوری و فرهنگ" ]...

ملوک حاتمی پور

[maxbutton id="1" text="ملوک حاتمی پور" ] [maxbutton id="1" text="آزمایشگاه پایه" ] [maxbutton id="1" text="متون ادبی" ] [maxbutton id="1" text="اصول نگارش" ]

معصومه مظفری

[maxbutton id="2" text="معصومه مظفری" ] [maxbutton id="1" text="سرپرستی واحدهای کسب و کار" ] [maxbutton id="1" text="طراحی پیام ها ونظام های آموزشی ویژه فرهنگی" ]...