برای آخرین بار مهلت ثبت درخواست متقاضیان وامهای دانشجویی تا 30ر10ر99 تمدید شد. امکان تمدید مجدد این مهلت به هیچ عنوان مقدور نیست درصورت...
معاونت فرهنگی و دانشجویی درخصوص رشته های مختلف ورزشی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور اقدام به برگزاری مسابقات ورزشی به...
دفتر نهاد رهبری دانشگاه درنظر دارد به مناسبت اولین سالگرد شهادت سرار سلیمانی از کتاب " رفیق  خوشبخت ما " مسابقه کتابخوانی برگزار کند...

مریم پناهی

یلدا   در انتهـای خیابان پاییز و در کوچه پس کوچه های زرد و زرین آذر شب هنگام ،  چشمانم به سردیِ پلاک سیِ ...

پریسا شهاب

امشب بلند ترین و اخرین شب پاییز است امشب همان شبی ست که همه شادند حتی انهایی که حوصله ی دور همی را ندارند...

زهره_عابد_ونوس

یلدا.. آخرین نوه ی پائیز، دخترک زیبای نارنجی پوش، با دستانی کوچک و سرد و یخ زده، که با بخارهای لبانش گرم می کند،...

علیرضا مرادی

یاد آن شبها و یلداها بخیر برف بازی و سرماها بخیر کرسی و مادربزرگ و قصه ها آن تخیل ها و رویاها بخیر دستهای...

یلدا۱۳۹۹

[maxbutton id="1" url="https://uast18.ir/%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%85-%d9%be%d9%86%d8%a7%d9%87%db%8c/" text="مریم پناهی" ] [maxbutton id="1" url="https://uast18.ir/%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%a8/" text="پریسا شهاب" ] [maxbutton id="1" url="https://uast18.ir/%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87_%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%af_%d9%88%d9%86%d9%88%d8%b3/" text="زهره عابد ونوس" ] [maxbutton id="1" url="https://uast18.ir/%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c/" text="علیرضا مردای"...