برای آخرین بار مهلت ثبت درخواست متقاضیان وامهای دانشجویی تا 30ر10ر99 تمدید شد. امکان تمدید مجدد این مهلت به هیچ عنوان مقدور نیست درصورت درخواست وام هرچه سریعتر اقدام فرمایید یا با دفتر آموزش تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید