معاونت فرهنگی و دانشجویی درخصوص رشته های مختلف ورزشی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور اقدام به برگزاری مسابقات ورزشی به شرح جدول زیر نموده است  درصورت تمایل به شرکت درمسابقات فوق الذکر حتما مشخصات خود را به دفتر مرکز جهت درج امتیاز فرهنگی برای شما اعلام فرمایید.

نکات مهم


ثبت نام دانشجویان از طریق سامانه ستاو به آدرس زیر صورت می پذیرد.

https://setav.ir/user/championleagu

شرکت در مسابقات هیچ گونه هزینه ای برای شرکت کنندگان نخواهد داشت.

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید