هفتمین دوره ی مسابقات قهرمان کشوری دانشجویان دختر و پسر در رشته آمادگی جسمانی

برگزاری هفتمین دوره ی مسابقات قهرمان کشوری دانشجویان دختر و پسر در رشته آمادگی جسمانی

رئیس محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران واحد غرب خبر داد؛ هفتمین دوره ی مسابقات قهرمان کشوری دانشجویان دختر و پسر دانشگاه در رشته آمادگی جسمانی به میزبانی استان کرمان در سال جاری برگزار می گردد.

دانشجویان علاقه مند، جهت شرکت در این مسابقات ميبايست ثبت نام کرده، سپس فیلم ویدئویی خود را به دبیرخانه مسابقات ارسال نمایند.

حرکات ورزشی خواهران شامل:

حرکت Classic Burpee

V-UP

حركت شنا سوئدي پا روي نيمكت

حرکات ورزشی برادران شامل :

حرکت Classic Burpee

V-UP

حركت شنا سوئدي پا روي نيمكت

اهداف  :

1. تشويق دانشجويان به شركت در انجمن هاي ورزشي در سطح مراكز آموزشي

2. ترغيب دانشجويان به شركت در مسابقات ورزشي در سطح استاني، منطقه ي، كشوري و ملي

3.توسعه و گسترش فرهنگ ورزش در بين دانشجويان با توجه به شرايط كنوني جامعه (شيوع ويروس كرونا)

4.ايجاد زمينه مساعد براي رشد و پرورش ابعاد مختلف جسمي، ذهني و … از طريق همگاني كردن ورزش در بين دانشجويان

5.کاهش عوارض ناشي از فقر حركتي دانشجويان

6 -تقويت روحيه همكاري و خودباوري در بين دانشجويان

شایان ذکر است، زمان ثبت نام و ارسال فیلم ویدئویی به دبیرخانه مسابقات از اول دیماه الی ۳۰ دیماه سال جاری میباشد.
دانشجویان متقاضی میتوانند جهت پاسخگوئی به سوالات و ارسال فرم ثبت نام و فیلم ویدئویی به شماره  واتس آپ۰۹۱۶۲۵۰۳۱۴۴ پیام دهند.

_ضمنا دستورالعمل نحوه برگزاری و آیین نامه فنی مسابقات، فرم ثبت نام به پیوست مطالعه شود.

پیوست1

دیدگاهتان را بنویسید