هفتمین دوره مسابقات قهرمان کشوری رشته کاتا

برگزاری هفتمین دوره مسابقات قهرمان کشوری رشته کاتا

رئیس محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان غرب تهران، خبر داد؛

با توجه به شرایط کنونی کشور و شیوع ویروس منحوس کووید ١٩ ، هفتمین دوره مسابقات قهرمان کشوری دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور در رشته کاتا به میزبانی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان مرکزی به صورت مجازی و آنلاین با شرایط زیر برگزار می شود.

شرایط شرکت کنندگان:

دانشجویان می بایست دانشجو دانشگاه جامع علمی کاربردی بوده و در نیم سال جاری انتخاب واحد داشته باشند.

این مسابقات مختص دانشجویان دختر و پسر مراکز آموزش علمی کاربردی سراسر کشور می باشد.

زمان بندی برگزاری مسابقات:

١ .مسابقات در بهمن ماه در سه زمان متفاوت برگزار می گردد .

٢ .ارسال فیلم های اجرای کاتا طبق دستورالعمل و در زمان مقرر .

٣ .زمان قضاوت داوران و اعلام نتیجه یک روز بعد از اجرا می باشد .

٤ .سامانه ثبت نام شرکت کنندگان و مسابقات سایت فدراسیون کاراته می باشد.

٥ .مسابقات به صورت انفرادی و تیمی برگزار خواهد شد.

سایر موارد قابل ذکر:

١ .واحدهای استانی محدودیتی در تعداد شرکت کننده ندارند.

٢ .مسابقات در رده سنی بزرگسالان و در سه رده کمربند (زرد و نارنجی) ، (آبی ، سبز و بنفش) و (قهوه ای و

مشکی) برگزار می شود .( کاتای انفرادی و تیمی)

٣ .لیست کاتاهای مربوط به هر رده کمربند طی جدولی در پایان حضورتان اعلام می گردد .

٤ .مسابقات در سه مرحله و سه زمان مختلف برگزار می شود که نفرات برنده به مرحله بعدی راه پیدا

می کنند .

٥ .در رده های کمربند (زرد و نارنجی) و (آبی ، سبز و بنفش) از دور دوم کاتا تکراری مجاز است و در رده

کمربند (قهوه ای و مشکی) از دور سوم کاتا تکراری مجاز می باشد .

٦ .سایر موارد فنی طبق بخشنامه دانشگاه علمی کاربردی و فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی می باشد.

مشخصات و نحوه ضبط ویدئوها:

١ .ویدئوهای ارسالی باید با صدا و یک تکه ( بدون وقفه و تدوین کامپیوتری) بوده و چهره فرد اجرا کننده مشخص

باشد.

٢ .کلیه بانوان باید از ساق پا، ساق دست و مقنعه سفید یا مشکی استفاده نموده و با حجاب کامل اسلامی فیلم

های خود را ضبط کنند.

٣ .در ضبط ویدئو باید ورزشکاران ابتدا نام و نام خانوادگی،کد ملی، استان و مرکز محل تحصیل خود را قبل از

اجرای کاتا شفاف و دقیق اعلام نماید و سپس کاتا را اجرا نماید.

٤ .برای ضبط ویدئوها نیازی به حضور در باشگاه ورزشی نمی باشد و شرکت کنندگان می توانند در منزل و یا هر

فضای مناسب دیگری نسبت به ضبط ویدئو اقدام نمایند.

٥ .فیلم های ارسالی توسط داوران رسمی فدراسیون قضاوت شده و نفرات برتر مشخص خواهند شد

٦ .نفرات اول تا سوم مشترك مورد تقدیر قرار می گیرند.

٧ .داوران قضاوت کننده به شرح ذیل حضورتان ارسال می گردد.

رده کمربند و کاتا :

١. بزرگسالان (رده کمربند زرد و نارنجی) هیان ها و پینان های یک و دو

٢. بزرگسالان (رده کمربند سبز – آبی- بنفش) هیان ها و پینان های یک تا پنج

٣. بزرگسالان (رده کمربند قهوه ای – مشکی) کاتا آزاد از لیست کاتاهای مورد تایید WKF

_ضمنا دستورالعمل نحوه برگزاری، آیین نامه فنی مسابقات و زمان برگزاری مسابقات به پیوست مطالعه شود.

پیوست1

پیوست2

دیدگاهتان را بنویسید