مدیران گروه ها

مدیر گروه رشته معماری : خانم منصوره قربانی میزان تحصيلات :کارشناسی ارشد مهندسی معماری مدت فعالیت با واحد 18 : از سال 1395 ارتباط: M.Ghorbani@uast18.ir

 

مدیر گروه رشته های روابط عمومی و رشته امور فرهنگی : خانم شهرزاد اولاد دمشقی میزان تحصيلات :کارشناسی ارشد امورفرهنگی مدت فعالیت به عنوان مدیرگروه: از سال1397ارتباط :sh.olad dameshghi@uast18.ir

 

 

مدیر گروه گرافیک:خانم نوشین طاهران پور تحصیلات: کارشناسی ارشد پژوهش هنر مدت فعالیت به عنوان مدیر گروه از سال 1391 ارتباط :N.Taheriyanpur@uast18

 

 

مدیر گروه زبان: آقای رضا ترکمان میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی مدت زمان مدیر گروهی: از سال1382مدت زمان مدیر گروهی برای واحد 18: از سال1395رتباط :R.Torkaman@uast18.ir

 

مدیر گروه رشته های دوخت و تکنولوژی لباس و رشته طراحی لباس : خانم زهرا معافی میزان تحصیلات : ارشد مهندسی نساجی مدت مدیر گروهی: از سال1392ارتباط:Z.Moafi@uast18.ir

 

 

مدیر گروه طراحی کیف و کفش:آقای حسنی صفار سفلی میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد طراحی صنعتی ارتباط:Hasani@uast18.ir

 

 

 

مدیر گروه رشته های آرایش زنانه و پیرایش مردانه:آقای محمد حسن فرهادی میزان تحصيلات :دکتری مغزواعصاب ارتباط :MH.Farhafi@uast18.ir

 

مدیر گروه رشته های حسابداری ورشته مدیریت کسب و کار :آقای رضا قریشی میزان تحصيلات :کارشناسی ارشد حسابداری مدت فعالیت: از سال 1382 ارتباط:R.Ghoreishi@uast18.ir