قابل توجه همکاران گرامی

با سلام خدمت همکاران گرامی
ضمن تشکر از همکاران اداره آموزش ستاد، با توجه به اختلال بوجود آمده در سامانه هم اوا در طی ۴۸ ساعت گذشته، به اطلاع می رساند تغییرات ذیل در تقویم آموزشی سامانه اعمال گردیده است.

● درخواست تجدیدنظر دانشجو برای نمرات نیمسال ۹۹۲ از ساعت ۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۳ لغایت ساعت ۲۳:۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۴

● تمدید رسیدگی مدرس برای نیمسال ۹۹۲ از ۰۰:۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ لغایت ساعت ۲۳:۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶

● تمدید انتخاب واحد نیمسال تابستان ۱۴۰۰ دانشجویان تا ساعت ۲۳:۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

● ویرایش مرکز از ساعت ۰۰:۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ لغایت ساعت ۲۳:۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱