فراخوان درخواست ارائه دروس تابستان 1400


دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی که با حداکثر 8 واحد درسی(با رعایت قوانین و مقررات آموزشی)در نیمسال تابستان 1400 فارغ التحصیل می‌شوند،می‌توانند مشخصات و نام درس یا دروس مورد نیاز خود را تا مورخ 15 تیرماه به دانشگاه اعلام نمایند