سامانه برگزاری آزمون آنلاین

✅ قابل توجه دانشجویانی که تاکنون مراحل ذیل را در سامانه آزمون متمرکز انجام نداده اند :

💡 دانشجویانی که دروس آزمون متمرکر دارند حتماً باید تا روز چهارشنبه 9 تیر سه مرحله ی ذیل را انجام دهند :

1- ورود به سامانه آزمون متمرکز
(https://examuast.ir)
(https://exam-uast.ir)
2-تائید اطلاعات هویتی

3-انجام نظر سنجی

⚠️ تکمیل مانور منوط به انجام هر سه مرحله فوق می باشد و در صورت عدم شرکت در مانور اجازه حضور در امتحان متمرکز را نخواهید داشت.