رشته های تحصیلی

کاردانی                                             

     

امورفرهنگی

مدیریت کسب وکار

مترجمی زبان انگلیسی آثاردیداری وشنیداری

معماری معماری داخلی

طراحی لباس

دوخت وتکنولوژی لباس

گرافیک

طراحی کیف وکفش

آرایش زنانه

پیرایش مردانه

روابط عمومی

 

کارشناسی

مدیریت امورفرهنگی برنامه ریزی فرهنگی

مترجمی همزمان زبان انگلیسی

معماری طراحی محیط داخلی

گرافیک تصویرسازی

حسابداری-حسابداری آثارفرهنگی وهنری

روابط عمومی-رسانه