خرابی سامانه

به اطلاع کلیه دانشجویان و مراکز آموزش علمی کاربردی می‌رساند:

به دلیل اختلال سامانه ای و پاسخگویی به درخواست های واصله،زمان انتخاب واحد دوره تابستان 1400-1399 متعاقبا پس از پایداری سامانه،تمدید و اطلاع رسانی خواهد شد