تمدید درخواست میهمان

به استحضار دانشجویان گرامی می‌رساند با توجه به مشکلات پیش آمده در سامانه آموزش دانشگاه و در راستای جلوگیری از تضییع حقوق دانشجویان

دانشگاه،بدین‌وسیله اعلام میدارد مهلت ثبت درخواست میهمان دوره تابستان سال تحصیلی 1400-1399 در سامانه آموزشی دانشگاه (هم آوا) تا نیمه

تاریخ 1400/4/27 تمدید شد.