قائم مقام واحد

 

دکتر مرجان پور صفوی

متولد ۱۳۵۱ تهران

کارشناسی مدیریت بازرگانی

کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

دکتری مدیریت منابع انسانی

مدرس دانشگاه علمی کاربردی و برخی موسسات آموزش عالی کشور در حوزه منابع انسانی و نتوریهای مدیریت سازمان

بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیتهای پژوهشی مستمر در حوزه نهج البلاغه

عضو شورای یرنامه برنامه ریزی و مدرسین پژوهشکده مجازی نهج