تعویق کلاس های مجازی

📢 به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند با توجه به تمدید زمان انتخاب واحد دانشجویان برای نیمسال تابستان ۱۴۰۰، زمان شروع کلاس های مجازی به تعویق افتاده و متعاقباً اطلاع رسانی مربوطه انجام خواهد شد.