تجدید نظر نمرات ترم 2 سال 99

#نحوه مشاهده کارنامه موقت و ثبت اعتراض در سامانه هم آوا از پنل دانشجویان

🔸مهلت ثبت درخواست تجدید نظر از روز پنجشنبه 17 تیر الی 19 تیر ماه می باشد.

🔹پاسخگویی به درخواست تجدید نظر نمره توسط مدرسین از تاریخ 20 تیر الی 21 تیر ماه می باشد.
👈🏻لازم به ذكر اين زمان تمديد نخواهد شد و اين كار تنها توسط شخص دانشجو و از منوی کارنامه موقت امكان پذير است.
👈🏻تذكر؛ ثبت تجدید نظر لزوماً منجر به تغيير نمره توسط مدرس نخواهد شد.

⚠️در صورتیکه برای درس نمره ای وارد نگردد امکان ثبت درخواست تجدید نظر نمره وجود ندارد.

🔴امکان تجدید نظر نمره برای دروس آزمون متمرکز به هیچ عنوان وجود ندارد.