تاریخ آزمون مجدد

*دانشجویان گرامی دقت فرمایید امتحان مجدد فقط یکبار برگزار میشود در صورت عدم شرکت دانشگاه مسؤلیتی ندارد