برگزاری وبینار اصول و کارکرد مدیریت منظر شهر در زیباسازی فضاهای شهری

مرکز علمی کاربردی شهرداری اهواز اقدام به برگزاری وبینار آموزشی تخصصی اصول و کارکرد مدیریت منظر شهر در زیباسازی فضاهای شهری  نموده است. این وبینار با محورهای تعریف معماری منظر، تعریف عناصر زیباشناسی منظر شهر، روانشناسی محیط شهری، تعاریف علوم رفتاری در خصوص منظر شهر و معرفی اقدامات موفق زیباسازی منظر شهرها را در روز چهارشنبه مورخ 21 آبان ماه 1399 ساعت 14 برگزار خواهد شد. علاقه مندان جهت شرکت در این وبینار می توانند از طریق لینک زیر وارد شوند.

LIVE.TEHRANCLASS.IRIUNAP

دیدگاهتان را بنویسید