برگزاری رویداد شتاب (استارت آپی) بیستارت

مرکز آموزش علمی- کاربردی سازمان مدیریت صنعتی تبریز رویداد شتاب (استار آپی) بیستارت برگزار می کند. این رویداد شتاب با محورهای کسب و کارهای اینترنتی و تبلیغات رسانه در روز دوشنبه  مورخ  12 آبان 1399 برگزار خواهد شد. . شرکت کنندگان می توانند تا تاریخ 28 مهرماه 1399 ایده های خود را ارسال؛ و جهت ثبت ایده خود به آدرس زیر مراجعه نمایند.

 

www.imiazar.ir

https://t.me/bustartup

دیدگاهتان را بنویسید