برگزاری اولین استارت آپ شهر هوشمند

مرکز علمی کاربردی برهان نیروی شمال با همکاری سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت اولین رویداد شتاب شهر هوشمند را برگزار می کند. این رویداد شتاب با موضوع مدیریت پسماند به صورت مجاری در روز شنبه مورخ 20 دی ماه 1399 برگزار خواهد شد. شرکت کنندگان می توانند  می توانند از 15 مهر اغایت 5 آذر ماه ایده های خود را ارسال نمایند. جهت ثبت نام از طریق سایت زیر وارد شوید.

bnsh-uast.ac.ir

دیدگاهتان را بنویسید