اولین دوره انتخابات شورای دانشجویی

اطلاعیه شماره ۱

ثبت نام نامزدهای اولین دوره انتخابات شورای دانشجویی واحد از امروز آغاز گردید. افرادی که متقاضی ثبت نام برای کاندیداتوری در انتخابات هستند باید دارای شرایط زیر باشند:

۱. گذشتن یک نیم سال از تحصیل

۲. نداشتن مشروطی

۳.باقی ماندن حداقل یک ترم از تحصیل

لینک ثبت نام کاندیداتوری:

شورای دانشجویی

دیدگاهتان را بنویسید