اولین دوره انتخابات شورای دانشجویی

اطلاعیه شماره۶

⚠️ *تنها تا پایان وقت اداری امروز ٨ بهمن چهارشنبه* برای ثبت نام فرصت باقی است.

📌دانشجویان متقاضی از طریق لینک زیراقدام نمایند:

شورای دانشجویی

دیدگاهتان را بنویسید