اولین دوره انتخابات شورای دانشجویی

اطلاعیه شماره ٢

اهداف تشکیل شورای دانشجویی :

۱. مبنی بر مشارکت حداکثری دانشجویان در اداره امور واحد، شورای منتخب دانشجویی با رای مستقیم دانشجویان با توجه به رویکرد خود اعضا واحد انتخاب می شوند.

٢. این شورا نقش مشورتی داشته و به منظور مشارکت دانشجویان در امور مربوط به مسایل

آموزشی، فرهنگی، انضباطی، ورزشیو… تشکیل می گردد.

٣. ایجاد ارتباط صحیح و مستقیم دوسویه بین دانشجویان و هیات رییسه واحد .

۴. ارج نهادن به شخصیت و کرامت آنان و تقویت اعتماد به نفس و خود باوری ومسئولیت پذیری و … در آنان در سطح واحد دانشگاهی تشکیل می گردد.

📌*دانشجویان متقاضی می توانند از طریق لینک زیر به صورت مجازی در انتخابات اعلام کاندیداتوری نمایند.*

شورای دانشجویی

دیدگاهتان را بنویسید