اولین دوره انتخابات شورای دانشجویی

اطلاعیه شماره ۱۰

-اسامی نهایی نامزدها که شرایط ایشان برای کمیته برگزاری انتخابات محرز گردیده به شرح زیر است:

ارفعی رضا

رضایی نژاد الهام

مروتی شانجان علیرضا

یوسفی مرتضی

آقایی دوست سیده آمنه

تقی پور فریبا

اصلانی مریم

مهراور مبینا

یارمحمد فاطمه

موسويان فرزانه

فرجیان جیران رسول

عابد زهره

کریمیان فرد خالدی علی

غفاریان محمدجواد

زنگنه حامد

شیرمحمدزاده یعقوب

موسوی سیده سهیلا

صفی علویق سارا

🖇درصورتی که کسی اعتراضی داشته باشد یا به هر دلیل اسم او در لیست بالا نبود می تواند تا *ساعت ۱۱ امروز * با معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آقای دکتر میرزایی به شماره 09121248448 تماس حاصل نمایند تا به درخواست وی رسیدگی شود. *بدیهی است بعد از این زمان اعتراضی پذیرفته نخواهد بود.*

دیدگاهتان را بنویسید