اعطاء بورسیه تحصیلی در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا

فدراسیون ورزشهای دانشجویی در نامه ای از اعطای بورسیه تحصیلی به دانشجویان در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد توسط فدراسیون ورزشهای دانشگاهی آسیا (AUSF (&و با همراهی فدراسیون ورزشهای دانشگاهی چین (FUSC) برای سال تحصیلی ۲۰۲۱-۲۰۲۲  خبر  داد.
شایان دکر است نفرات مورد تائید، باید حداکثر تا روز دوشنبه مورخ ۶ بهمن ۱۳۹۹ به اداره کل تربیت بدنی دانشگاه معرفی گردند.
شرایط:
– تسلط کامل به زبان انگلیسی و دارای مدرک IELTS /TOEFL / HSK
– حداکثر سن ۳۵ سال برای ارشد و ۴۰ سال برای دکتری
– دارای مدرک کارشناسی
– ترجمه رسمی آخرین مدرک تحصیلی و ریز نمرات به انگلیسی
– دو توصیه نامه به زبان انگلیسی
– توصیه نامه از فدراسیون ملی ورزش دانشگاهی (الزام)

لازم به ذکر است پذیرش نهایی منوط به تائید مدارک توسط فدراسیون های مذکور و موفقیت در مصاحبه میباشد.

_ضمنا کلیه فرمهای مورد نیاز بورسیه مذکور در پیوست میباشد.

 پیوست1

پیوست2

پیوست3

دیدگاهتان را بنویسید