اطلاعیه کلاس ها

باسلام.دانشجویانی که با استاد پیشان درس کاربینی وکارورزی دارند روز دوشنبه ۳۱ر۳ر۹۹ به همراه فرمهای تکمیل شده درساعت ۱۴ جهت تکمیل فرم به استاد درمرکز حضور یابند.

 

امروز مورخ 1400/1/23 کلاس گریم وزیبایی استاد خدیجه رحمانیان ساعت 10-14 تشکیل نمیگردد جلسه جیرانی آن متعاقبا اعلام میگردد

 

کلاس های استاد نیک دست تا اطلاع ثانوی برگزار نمیگردد و جلسات جبرانی آنها متعاقبا اعلام می گردد