اختلال خط تلفن

به اطلاع میرساند شماره تلفن ۸۶۰۵۲۰۳۸ دانشگاه دچار اختلال است لطفا با سایر خطوط، تماس بگیرید .پس از رفع مشکل اطلاع رسانی خواهد شد.