شهريه كارداني مهر 97

رديف

عنوان رشته

ورودي

مبلغ شهریه

1

كارداني حرفه اي طراحي لباس

971

8،050،000

2

كارداني حرفه اي مترجمي زبان

971

8،370،000

3

كارداني حرفه اي حسابداري مالي

971

7،500،000

4

كارداني حرفه اي كسب وكار

971

7،210،000

5

كارداني حرفه اي روابط عمومي

971

8،000،000

6

كارداني حرفه اي معماري داخلي

971

8،430،000

ورود کاربران

 

 ساعت کار اداري واحد آموزش

روزهای شنبه تا چهارشنبه 16:30-8:30

روزهای پنج شنبه 12:00-8:00

  

تماس با مرکز

آدرس  : ميدان انقلاب- ابتدای خيابان آزادي -بعد از جمالزاده- خيابان والعصر -كوجه شهید بزمه-ساختمان شهید باکری- پلاک20

 شماره تلفن:66426827-66426858