دروس ارائه شده مقطع كارداني مهر 97

               دروس ارائه شده مقطع كارداني مهر 97

 

رديف

رشته

ورودي

نام درس

1

حقوق وشوراي حل اختلاف

961

حقوق بين الملل خصوصي1- حقوق مدني 4-آيين دادرسي مدني 2- حقوق مدني 3- حقوق شوراي حل اختلاف-
حقوق تجارت 1-حقوق جزاي عمومي 3-سازش و داوري در شورا-آيين نگارش اداري- انديشه اسلامي

2

روابط عمومي

962

كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات-شيوه هاي نگارش در روابط عمومي- نظر سنجي - مخاطب شناسي- مباني روابط عمومي-
ارتباط با رسانه -اصول و فنون تبليغات- جمع آوري پردازش اطلاعات- هنر و ارتباطات - تربيت بدني

3

روابط عمومي

961

كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات- فرهنگ عمومي- نظر سنجي- حقوق فرهنگي و رسانه اي- مباني روابط عمومي-
ارتباط با رسانه- اصول و فنون تبليغات- جمع آوري پردازش اطلاعات

4

امور فرهنگي

962

اخلاق اسلامي- اصول سرپرستي- تبليغات فرهنگي-رسانه تصويري و فرهنگ- فرهنگ و اقوام- شيوه هاي اطلاع رساني-
حقوق فرهنگي و رسانه-امور فرهنگي بانوان- گردشگري فرهنگي- دانش خانواده

5

امورفرهنگي

952

حقوق فرهنگي و رسانه اي- اصول سرپرستي- تبليغات فرهنگي- شيوه هاي اطلاع رساني-
رسانه هاي تصويري و فرهنگ- اخلاق اسلامي - كارورزي2

6

مترجمي زبان

962

دستورزبان مقدماتي-گفت و شنود مقدماتي- واژه شناسي- خواندن درك مفاهيم مقدماني- ترجمه متون ساده-
آزمايشگاه مقدماتي-كاربرد اصطلاحات درترجمه-تربيت بدني-كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات

7

مترجمي زبان

952

انديشه اسلامي- فرهنگ عمومي-ترجمه مفاهيم و اصطلاحات امور فرهنگي و هنري- ترجمه مفاهيم واصطلاحات امور رسانه اي
ترجمه مفاهيم و اصطلاحات اقتصادي و بازرگاني -ترجمه مفاهيم و اصطلاحات امور گردشگري-كارورزي 2

8

معماري

962

انديشه اسلامي- فارسي- عكاسي پايه- شناخت مواد و مصالح- تنظيم شرايط اقليمي- فرم و فضا- بيان معماري -
اصول فني ساختمان پايه- مباني معماري داخلي- طرح معماري (رلوه)-

9

معماري

961

عكاسي پايه- انديشه اسلامي-مباني بيان معماري داخلي- مباني طرح معماري داخلي-فرم و فضا- كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات-
تنظيم شرايط اقليمي -اصول فني ساختمان پيشرفته- مقدمات طراحي معماري-

10

معماري

952

عكاسي پايه- شناخت مواد و مصالح- تنظيم شرايط اقليمي- مقررات معماري داخلي- متره و برآورد
انسان ،طبيعت،معماري داخلي-مقدمات طراحي معماري داخلي-كارورزي

11

طراحي لباس

962

فلسفه پوشش اسلامي- طراحي لباس روي اندام- تكنيك هاي رنگ در طراحي لباس- پايه و اصول الگو سازي-
پايه واصول دوخت-تاثير خط و رنگ در طراحي لباس-كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات - انديشه اسلامي-
فارسي عمومي- تربيت بدني

12

طراحي لباس

961

طراحي سريع- طراحي لباس براي توليد- فلسفه و پوشش اسلامي - طراحي رايانه اي لباس- اخلاق اسلامي - كارورزي2

13

حسابداري مالي

961

روشهاي آماري- خدمات الكترونيك- زبان تخصصي مالي- حسابداري مالي بهاي تمام شده- حسابداري شركتهاي سهامي-
مديريت مالي- پروژه مالي-انديشه اسلامي

14

مديريت كسب و كار

961

فنون و فروش- قوانين و مقررات عمومي- قوانين و مقررات ايمني و بهداشت در واحد هاي صنفي-برنامه ريزي و طراحي كسب و كار-
پروژه -سرپرستي واحدهاي كسب و كار-نقش و جايگاهواحدهاي صنفي كوچك و متوسط-اخلاق اسلامي

ورود کاربران

 

 ساعت کار اداري واحد آموزش

روزهای شنبه تا چهارشنبه 16:30-8:30

روزهای پنج شنبه 12:00-8:00

  

تماس با مرکز

آدرس  : ميدان انقلاب- ابتدای خيابان آزادي -بعد از جمالزاده- خيابان والعصر -كوجه شهید بزمه-ساختمان شهید باکری- پلاک20

 شماره تلفن:66426827-66426858