جدول مربوط به دروس ارائه شده نيمسال سوم تابستان 97-96

ردیف

رشته - / ترم

مقطع

نام درس

1

حسابداري ترم 3-ورودي 961

كارداني حرفه اي

كارورزي 1/زبان عمومي 1/تربيت بدني

2

كسب وكار ترم3-ورودي 961

كارداني حرفه اي

كارورزي 1/زبان عمومي /تربيت بدني

3

مترجمي آثار ديداري و شنيداري ترم4

ورودي 952

كارداني حرفه اي

كارورزي 1/كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات /كارآفريني

4

طراحي لباس ترم 3-ورودي 961

كارداني حرفه اي

كارورزي 1/زبان عمومي   /تربيت بدني

5

حقوق و شورا ترم 3- ورودي 961

كارداني حرفه اي

كارورزي 1/اخلاق حرفه اي /كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات

6

امورفرهنگی ترم 4-ورودي 952

كارداني حرفه اي

كارورزي 1/زبان عمومي/تربيت بدني

7

روابط عمومی ترم 3- ورودي 961

كارداني حرفه اي

کارورزی1/زبان عمومي/تربيت بدني

8

معماری داخلی ترم 3- ورودي 961

كارداني حرفه اي

کارورزی 1/زبان عمومي /تربيت بدني

9

امور فرهنگي برنامه ريزي فرهنگی ترم 3-ورودي 961

كارشناسي حرفه اي

كارورزي1 /تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی/مديريت كسب و كار و بهره وري

10

امور فرهنگي امور همايشها و جشنواره ترم 4-ورودي 952

كارشناسي حرفه اي

كارورزي1/ آشنايي با دفاع مقدس/ انديشه 2

11

روابط عمومي اموررسانه ترم 3-ورودي961

كارشناسي حرفه اي

كارورزي1 /تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي /مديريت كسب وكار و بهره وري

12

روابط عمومی افکارسنجی ترم 4-ورودي 952

كارشناسي حرفه اي

كارورزي1 /انديشه 2   / مديريت كسب وكار و بهره وري

13

حسابداری خدمات ترم 3-ورودي 961

كارشناسي حرفه اي

كارورزي1 /تاريخ فرهنگ   وتمدن اسلامي /آشنایی با دفاع مقدس

14

حسابداري مالي ترم3- ورودي 961

كارشناسي حرفه اي

كارورزي1/ تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي

15

معماري داخلي ترم 3-ورودي 961

كارشناسي حرفه اي

كارورزي1 /مديرت كسب و كار و بهره وري /انديشه 2

16

معماري داخلي ترم 4-ورودي 952

كارشناسي حرفه اي

كارورزي1/ آشنایی با دفاع مقدس / مديرت كسب و كار و بهره وري

17

مترجمي همزمان انگليسي ترم 3-ورودي 961

كارشناسي حرفه اي

كارورزي1/ انديشه 2/ مهارتهاي مسئله يابي و تصميم گيري

18

حقوق دستيار قضايي ترم3-ورودي961

كارشناسي حرفه اي

كارورزي1/ تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي/ تحليل هزينه و منفعت

ورود کاربران

 

 ساعت کار اداري واحد آموزش

روزهای شنبه تا چهارشنبه 16:30-8:30

روزهای پنج شنبه 12:00-8:00

  

تماس با مرکز

آدرس  : ميدان انقلاب- ابتدای خيابان آزادي -بعد از جمالزاده- خيابان والعصر -كوجه شهید بزمه-ساختمان شهید باکری- پلاک20

 شماره تلفن:66426827-66426858