اطلاعيه ثبت نام دانشجويان ورودي جديد مقطع کارداني (مهرماه 96)

 

ضمن عرض تبريک به اطلاع مي رساند اسامي پذيرفته شدگان مقطع کارداني حرفه اي مهرماه 96 در سايت سنجش به آدرس www.sanjesh.org  اعلام شد .

کليه پذيرفته ‌شدگان لازم است که در يکي از روز‌هاي زير با در دست داشتن مدارک لازم به مرکز علمي کاربردي واحد 18 تهران به آدرس : ميدان انقلاب- ابتدای خیابان آزادی-ابتدای خیابان جمالزاده شمالی – کوچه شهید محمد بزمه -پلاک 20 مراجعه نمايند

سه شنبه              مورخ       11/7/96       ساعت   15-8:30

چهارشنبه          مورخ         12/7/96     ساعت   15-8:30

پنج شنبه            مورخ         13/7/96     ساعت   13-8.30

ج) مدارک لازم براي ثبت نام:

1- شش قطعه عکس پرسنلي تمام رخ 4×3 تهيه شده در سال جاري. (خواهران: حجاب كامل بدون آرايش. برادران: پيراهن اداري)

2- کپي تمام صفحات شناسنامه و اصل آن براي مطابقت.

3- کپي کارت ملي و اصل آن براي مطابقت.

4-اصل و کپي ديپلم کامل متوسطه يا گواهي آن براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه با مهر و امضاي ريئس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصيل به انضمام يکبرگ تصوير آن.

5- اصل و کپي مدرک ديپلم نظام جديد آموزش متوسطه يا گواهي پايان دوره سه ساله نظام جديد با مهر و امضاي رييس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصيل به انضمام يک برگ تصوير آن.

6- اصل فرم تاييديه معدل براي فارغ ‌التحصيلاني که تاکنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صادر نشده است.(فرم در دفترچه ثبت نام موجود است)

7-گواهي اشتغال به کار با امضا و مهر بالاترين مقام مسئول،آخرين فيش حقوقي و آخرين حکم کارگزيني يا قرارداد معتبر انجام کار (براي پذيرفته‌شدگان شاغل) (فرم داخل دفترچه)

8- کارت پايان خدمت يا معافيت يا گواهي عضويت نظامي بودن از محل کار يا مدرکي که وضعيت نظام وظيفه داوطلبان را با توجه به بند 3-2 مقررات وظيفه عمومي مندرج درصفحه 3 دفترچه راهنماي پذيرش مذکور براي دوره‌هاي حضوري (براي برادران)

.9- تأييديه تحصيلي (جهت دريافت تأييديه تحصيلي با كپي ديپلم و يا گواهي موقت به دفتر پيشخوان مراجعه فرماييد)