کتب چاپ شده در مرکز

 

 

 

مولف آقای دکتر علیزاده

 

کتاب مبانی حقوق و قانون اساسی

 

مولف آقای دکتر علیزاده

 

کتاب حقوق بازرگانی

مولف آقای دکتر علیزاده

 

کتاب حقوق ارتباط جمعی

مولف آقای پوررشیدی

کابرد وسائل سمعی و بصری

مولف آقای پوررشیدی

کتاب آشنایی با فرهنگ ملل

مولف سید کمال الدین هادیان

کتاب ارتباطات بین الملل وتغییر گفتمان قدرت

مولف سید کمال الدین هادیان

سیاست خارجی آمریکا و منافع ملی ایران

مولف سید کمال الدین هادیان

کار آفرینی

مولف سید کمال الدین هادیان

دورگا

مولف سید کمال الدین هادیان

سفر به خاک

مولف سید کمال الدین هادیان

فصل پنجم

مولف محسن رستمی

امنیت حلقه گمشده رژیم صهیونیستی

مولف محسن رستمی

الگوی امنیتی ،اسلامی ایرانی در خلیج فارس

مولف محسن رستمی

ترکیه وبیداری اسلامی

مولف محسن رستمی

جغرافیای فرهنگی اقوام درایران

مولف شیما احمد صفاری

هویت شهری قزوین در دوران صفویه

 

 

ورود کاربران

 

 ساعت کار اداري واحد آموزش

روزهای شنبه تا چهارشنبه 16:30-8:30

روزهای پنج شنبه 12:00-8:00

  

تماس با مرکز

آدرس  :

خيابان فاطمي -روبروی خیابان حجاب(روبروي هتل لإله )پلاك ٢٦١

 

 

تلفن: 86052045-86052057