مدیران گروه ها

 

sait2 

 

 

زمان حضور رئيس ، معاون و مديران گروه در مركز آموزش علمي كاربردي واحد 18تهران

ساعات حضور مديران گروه در مركز

 

ساختمان

ساعات حضور درمركز

رشته مربوطه

نام و نام خانوادگي

 

رديف

دفتر گروه

پنج شنبه 14- 13

پنج شنبه17-16

زبان

خانم نسرین عبدی

1

دفتر گروه

پنج شنبه 18-16

روابط عمومي

 علی میرزایی پور

2

دفتر گروه

سه شنبه 16-15

پنج شنبه9-8

گرافيك(گرایش تصویرسازی)

خانم طاهران پور

3

دفتر گروه

پنجشنبه 11-9

امورفرهنگي

سركار خانم مطهري

4

5

 

14-16 چهارشنبه 

تکنولوژی اموزشی

 خانم مریم مرجانی

دفتر گروه

پنج شنبه 16-14

حقوق

اقاي محجوب افراسياب

7

دفتر گروه

شنبه 12-10

معماری 

 خانم منصوره قربانی

8

دفتر گروه

پنجشنبه 12-10

مديريت امور دفتري

آقاي مهري

9

دفتر گروه

سه شنبه 20-18

كسب و كار

آقاي علی محمدزاده

10

 

زمان حضور

عنوان مسئوليت

كليه روزهاي هفته

رياست مركز

كليه روزهاي هفته

معاون آموزشي

 

ورود کاربران

 

 ساعت کار اداري واحد آموزش

روزهای شنبه تا چهارشنبه 16:30-8:30

روزهای پنج شنبه 12:00-8:00

  

تماس با مرکز

آدرس  :

خيابان فاطمي -روبروی خیابان حجاب(روبروي هتل لإله )پلاك ٢٦١

 

 

تلفن: 86052045-86052057