مقررات جلسات امتحانی: ( ویژه دانشجویان )

 

1- دانشجويان 15 دقيقه قبل از شروع امتحان در محل برگزاري امتحان حضور داشته باشند .

2- قبل از استقرار بر روی صندلیها، شماره صندلي را با شماره اعلام شده تطبیق دهند (هرگونه جابجايي در شماره صندلي تخلف محسوب مي­شود ) .

3- نام، نام خانوادگي، شماره صندلي، شماره دانشجويي و نام استاد را  بر روي تمامي برگه­هاي

پاسخ­نامه و اوراق امتحانی بنویسند.

4- پس از شروع امتحان، دانشجويي كه با تأخير  وارد جلسه امتحانی می گردد، در صورتي مي­تواند در جلسه امتحان شركت نمايد كه هيچ دانشجويي که در امتحان مربوطه شرکت نموده، جلسه امتحانی را ترك ننموده باشد.

5-  دانشجویان كارت معتبر دانشجويي و برگه نهايي انتخاب واحد را در هر جلسه امتحان همراه داشته باشند .

6- دانشجويان موظف هستند ، در طول برگزاري امتحان ، آرامش و سكوت جلسات امتحانی را حفظ نمايند.

7- دانشجويان  از انجام اعمال یا رفتاری  كه موجب اختلال يا وقفه در برگزاری امتحانات گردد، بپرهیزند .

8-  اسباب و لوازمی از قبيل كتاب، جزوه، ماشین حساب ( بدون مجوز )، يادداشت، كيف و تلفن همراه را به محوطه برگزاري امتحان  وارد ننمایند .

9- انجام اعمالي مانند استفاده از تلفن همراه  و mp3pleyer ، نگاه كردن به ورقه ديگران، صحبت كردن با يكديگر، استفاده غيرمجاز از يادداشت، كتاب، جزوه و از تبادل ورقه، در جلسات امتحانی بپرهیزند .

10 - برگه­هاي امتحاني منگنه شده را تفكيك و جداسازي ننمایند

11- جلسات امتحانی را  قبل از انجام حضور و غياب توسط عوامل اجرايي امتحانات، ترك ننمایند .

12- مستندات و مدارك امتحاني را از جلسه امتحان خارج ننمایند .

13- چنانچه فرد دیگری بجاي دانشجو در جلسه امتحان حضور داشته باشد،  مستوجب عواقب قانوني شده و هم دانشجو و هم شخص جایگزین به كميته انضباطي معرفی خواهند شد.

 

ورود کاربران

 

 ساعت کار اداري واحد آموزش

روزهای شنبه تا چهارشنبه 16:30-8:30

روزهای پنج شنبه 12:00-8:00

  

تماس با مرکز

آدرس  :

خيابان فاطمي -روبروی خیابان حجاب(روبروي هتل لإله )پلاك ٢٦١

 

 

تلفن: 86052045-86052057