جدول دروس عمومی دوره کارشناسی ناپیوسته علمی -کاربردی

 

 دروس عمومی دوره کارشناسی ناپیوسته

جدول دروس عمومی دوره کارشناسی ناپیوسته علمی-  کاربردی

شماره درس

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیشنیاز

نظری

عملی

جمع

 

1

 یک درس از گروه درس
« مبانی نظری اسلام»1

2

32

-

32

-

 

2

یک درس از گروه درس
« انقلاب اسلامی»2

2

32

-

32

-

 

3

یک درس از گروه درس
« تاریخ تمدن اسلامی»3

2

32

-

32

-

 

4

تربیت بدنی 2

1

-

32

32

تربیت بدنی 1

 

5

یک درس از گروه درس
« آشنایی با منابع اسلامی »4

2

32

-

32

-

جمع

9

128

32

160

-

 

1. گروه درس « مبانی نظری اسلام» شامل دروس (1ـ اندیشه اسلامی (1) 2ـ اندیشه اسلامی (2) 3ـ انسان در اسلام 4ـ حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام) مطابق مصوبه جلسه 542 شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

2 . گروه درس « ا نقلاب اسلامی » شامل دروس (1ـ انقلاب اسلامی ایران 2ـ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 3ـ اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)) مطابق مصوبه جلسه 542 شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

3. گروه درس « تاریخ تمدن اسلامی» شامل دروس ( 1ـ تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 2ـ تاریخ تحلیلی صدر اسلام 3ـ تاریخ امامت) مطابق مصوبه جلسه 542 شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

4 . گروه درس « آشنایی با منابع اسلامی » شامل دروس ( 1ـ تفسیر موضوعی قرآن 2ـ تفسیر موضوعی نهج البلاغه ) مطابق مصوبه جلسه 542 شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

* دانشجویان اقلیت های دینی می توانند دروس مورد نظر خود را بدون هیچ محدودیتی از بین کلیه دروس معارف اسلامی انتخاب کرده و بگذرانند. مطابق مصوبه جلسه 542 شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

جدول «گروه درس»

گروه درسی

عنوان درس

واحد

ساعت

مباني نظري

اندیشه اسلامی1 (مبدأ و معاد)

2

32

اندیشه اسلامی2 (نبوت و امامت)

2

32

انسان در اسلام

2

32

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

2

32

انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی ایران

2

32

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2

32

اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

2

32

تاریخ و تمدن اسلامی

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

2

32

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

32

تاریخ امامت

2

32

آشنایی با منابع اسلامی

تفسیر موضوعی قرآن

2

32

تفسیر موضوعی نهج­البلاغه

2

32

 

 

ورود کاربران

 

 ساعت کار اداري واحد آموزش

روزهای شنبه تا چهارشنبه 16:30-8:30

روزهای پنج شنبه 12:00-8:00

  

تماس با مرکز

آدرس  : ميدان انقلاب- ابتدای خيابان آزادي -بعد از جمالزاده- خيابان والعصر -كوجه شهید بزمه-ساختمان شهید باکری- پلاک20

 شماره تلفن:66426827-66426858