رشته مترجمي اسناد و مدارک

  ساختار دروس رشته مترجمي اسناد و مدارک

 

رديف

نام پودمان

نام درس

تعداد واحد

پيش نياز

1

پودمان پايه

آواشناسي زبان انگليسي

2

*

خواندن و درك مفاهيم پايه

2

*

دستور زبان 1

2

*

آزمايشگاه زبان 1

2

*

گفت و شنود پايه

2

*

2

خواندن و درك مفاهيم

خواندن و درك مفاهيم 1

2

خواندن و درك مفاهيم پايه

خواندن و درك مفاهيم 2

2

خواندن و درك مفاهيم 1

دستور زبان 2

2

دستور زبان 1

واژه شناسي

2

دستور زبان 1

زبان شناسي انگليسي

2

*

3

مكالمه

گفت و شنود 1

2

گفت و شنود پايه

گفت و شنود 2

2

گفت و شنود 1

مكالمه موضوعي

2

گفت و شنود پايه

آزمايشگاه زبان 2

2

آزمايشگاه زبان 1

4

اصول نگارش و ترجمه

اصول نگارش زبان انگليسي

2

دستور زبان 1

اصول ترجمه

2

دستور زبان 1

بررسي مقابله اي و ساخت جمله

2

اصول نگارش

ترجمه متون عمومي ساده

2

اصول ترجمه

كاربرد اصلاحات در ترجمه

2

اصول ترجمه

5

ترجمه اسناد و مدارك حقوقي

خواندن و درك متون اسناد و

مدارك حقوقي

2

خواندن و درك مفاهيم پايه

ترجمه اسناد و مدارك حقوقي

( انگليسي به فارسي )

2

ترجمه متون عمومي ساده

ترجمه اسناد و مدارك حقوقي

(  فارسي به  انگليسي )

2

ترجمه اسناد و مدارك حقوقي

( انگليسي به فارسي )

6

ترجمه اسناد و مدارك

 اداري و بازرگاني

خواندن متون اسناد و مدارك

اداري و بازرگاني

2

خواندن و درك مفاهيم پايه

ترجمه اسناد و مدارك بازرگاني

( انگليسي به فارسي )

2

ترجمه متون عمومي ساده

ترجمه اسناد و مدارك بازرگاني

(  فارسي به  انگليسي )

2

ترجمه اسناد و مدارك حقوقي

ترجمه متون تجاري

2

ترجمه متون عمومي ساده

7

ترجمه اسناد و مدارك

سياسي

خواندن و درك متون اسناد و مدارك سياسي

2

خواندن و درك مفاهيم پايه

ترجمه اسناد و مدارك سياسي

( انگليسي به فارسي )

2

*

ترجمه اسناد و مدارك  سياسي

(  فارسي به  انگليسي )

2

ترجمه اسناد و مدارك سياسي

( انگليسي به فارسي )

8

 

كارآموزي

2

*

 

 

 

 

 

 

 

ورود کاربران

 

 ساعت کار اداري واحد آموزش

روزهای شنبه تا چهارشنبه 16:30-8:30

روزهای پنج شنبه 12:00-8:00

  

تماس با مرکز

آدرس  : ميدان انقلاب- ابتدای خيابان آزادي -بعد از جمالزاده- خيابان والعصر -كوجه شهید بزمه-ساختمان شهید باکری- پلاک20

 شماره تلفن:66426827-66426858