رشته حسابداري

جـدول سـاختار دروس پـودمانهـاي حسـابداري مالي ورودي 88

 

رديف

عنوان درس

جمع واحد

كد درس

1

رياضيات و كاربرد آن در حسابداري

2

 

2

حقوق بازرگاني

2

 

3

حسابداري خدماتي و بازرگاني

3

 

4

اقتصاد خرد

3

 

5

اقتصاد كلان

3

 

6

مباني سازمان و مديريت

2

 

7

حسابداري شركتهاي غيرسهامي

3

 

8

رايانه و كاربرد آن در حسابداري

3

 

9

روشهاي آماري

2

 

10

حسابداري شركتهاي سهامي

2

 

11

مديريت مالي

3

 

12

اصول حسابرسي

2

 

13

سيستم رايانه اي حسابداري

3

 

14

مديريت اسناد و گزارش نويسي مالي

2

 

15

زبان تخصصي

2

 

16

حسابداري بهاي تمام شده (1)

3

 

17

حقوق كار

2

 

18

حسابداري مالياتي

2

 

19

سيستم سفارشات خريد و انبارداري

2

 

20

حسابداري مالي

3

 

21

حسابداري پيمانكاري

3

 

22

اصول برنامه ريزي و كنترل بودجه بازرگاني

2

 

23

پروژه ( ويژه گرايش مالي )

1

 

24

كارورزي ( ويژه گرايش مالي )

2

 

 

ورود کاربران

 

 ساعت کار اداري واحد آموزش

روزهای شنبه تا چهارشنبه 16:30-8:30

روزهای پنج شنبه 12:00-8:00

  

تماس با مرکز

آدرس  : ميدان انقلاب- ابتدای خيابان آزادي -بعد از جمالزاده- خيابان والعصر -كوجه شهید بزمه-ساختمان شهید باکری- پلاک20

 شماره تلفن:66426827-66426858