رشته گرافيک

مشخصات پودمانهاي برنامه کارداني ناپيوسته گرافيک

 

رديف

 

نام پودمان

 

            نام درس

تعداد

واحد

             ساعت

 

       پيش نياز

پودمان

پشنياز

نظري

عملي

جمع

1

 

     پايه

مباني هنرهاي تجسمي 1

تاريخ هنر ايران

طراحي پايه

مباني رايانه وكاربرد آن

پرسپكتيو

2

2

2

2

2

16

32

_

16

16

48

_

64

48

32

64

32

64

64

48

________

________

________

________

________

 

 

_____

2

ارتباط

تصويري

سطح 1

تصوير سازي 1

 

مباني هنر هاي تجسمي2

كارگاه طراحي

كارگاه گرافيك رايانه1

3

 

2

2

2

16

 

16

-

-

64

 

32

64

64

80

 

48

64

64

 مباني هنرهاي تجسمي و 1و2 و كارگاه طراحي

-------

طراحي پايه

مباني رايانه وكاربرد آن

 

 

پايه

3

ارتباط تصويري سطح 2

كارگاه گرافيك رايانه 2

صفحه آرايي(ارتباط تصويري 1)

 

كاربرد خوشنويسي درگرافيك

تصوير سازي 2

2

3

 

3

3

-

16

 

16

16

64

64

 

64

64

64

80

 

80

80

مباني رايانه و كاربرد آن

مباني هنرهاي تجسمي

1و2 كارگاه طراحي

-----------

تصوير سازي 1

ارتباط تصويري سطح 1

4

ارتباط تصويري

سطح3

كارگاه گرافيك رايانه 3

هندسه نقوش

طراحي نشانه ها(ارتباط تصويري3)

 

آشنايي با عكاسي

2

1

3

 

2

-

-

16

 

16

64

48

64

 

48

64

48

80

 

64

مباني رايانه وكاربرد آن

------------

مباني هنرهاي تجسمي 1و2 وكارگاه طراحي هندسه نقوش

1و2 كارگاه طراحي

ارتباط

تسويري سطح2

5

ارتباط تصويري سطح4

طراحي پوستر(ارتباط تصويري2)

مباني وفنون چاپ

كارگاه گرافيك رايانه 4

تاريخ هنر جهان

3

3

2

2

16

32

-

32

64

32

64

-

80

64

64

32

صفحه آرايي

---------

مباني رايانه وكاربرد آن

---------

ارتباط تصويري

سطح3

6

ارتباط تصويري

سطح5

بازار يابي و تبليغات

زبان تخصصي انگليسي

كارگاه چاپ دستي مقدماتي

تجزيه تحليل آثار گرافيك

2

2

2

2

32

32

-

32

-

-

64

-

32

32

64

32

--------

زبان خارجه عمومي

--------

ارئه در ترم سوم به بعد

ارتباط تصويري سطح 4

7

كارورزي

كارورزي

2

-

240

240

--------

ارتباط تصويري

سطح 5

ورود کاربران

 

 ساعت کار اداري واحد آموزش

روزهای شنبه تا چهارشنبه 16:30-8:30

روزهای پنج شنبه 12:00-8:00

  

تماس با مرکز

آدرس  : ميدان انقلاب- ابتدای خيابان آزادي -بعد از جمالزاده- خيابان والعصر -كوجه شهید بزمه-ساختمان شهید باکری- پلاک20

 شماره تلفن:66426827-66426858