رشته امور فرهنگي

جـدول سـاختار دروس پـودمانهـاي رشـته امـور فرهنـگي ورودي 88

رديف

عنوان درس

جمع واحد

كددرس

1

مباني جامعه شناسي

2

 

2

مباني حقوق و قانون اساسي

2

 

3

ارتباطات انساني

2

 

4

روان شناسي عمومي

2

 

5

كليات اقتصاد

2

 

6

تاريخ اجتماعي ايران

2

 

7

ميراث فرهنگي ايران

2

 

8

سبك هاي ادبي ايران

2

 

9

اديان شناسي

2

 

10

آشنايي با هنرهاي معاصر

2

 

11

مردم شناسي و فرهنگ عامه

2

 

12

روش تحقيق

2

 

13

روانشناسي اجتماعي

2

 

14

مباني رايانه و كاربرد آن

2

 

15

جامعه شناسي فرهنگي ايراني

2

 

16

فعاليت هاي فرهنگي

2

 

17

مباني برنامه ريزي

2

 

18

گردشگري

2

 

19

فرهنگ و رفتار اجتماعي

2

 

20

برنامه­ريزي اوقات فراغت

2

 

21

اطلاع رساني و و تبليغات فرهنگي

2

 

22

اصول و تكنيك هاي روابط عمومي

2

 

23

اصول سخنوري

2

 

24

رسانه شناسي

2

 

25

رسانه هاي تصويري و فرهنگ

2

 

26

سرپرستي مراكز فرهنگي

2

 

27

سازمانها و مراكز فرهنگي

2

 

28

حقوق ادبي و هنري

2

 

29

متون زبان تخصصي

2

 

30

مديريت مراسم و تجمعات

2

 

31

كارورزي 1

1

 

32

كارورزي 2

1

 

 

ورود کاربران

 

 ساعت کار اداري واحد آموزش

روزهای شنبه تا چهارشنبه 16:30-8:30

روزهای پنج شنبه 12:00-8:00

  

تماس با مرکز

آدرس  : ميدان انقلاب- ابتدای خيابان آزادي -بعد از جمالزاده- خيابان والعصر -كوجه شهید بزمه-ساختمان شهید باکری- پلاک20

 شماره تلفن:66426827-66426858