فارغ التحصیلان مرکز علمی کاربردی واحد 36

 

دانشجويان واحد 36 که به مرکز 18 انتقال يافته اند در صورت نبودن اسم ايشان در ليست گواهينامه هاي آماده به بخش فارغ التحصيلان واحد 18 در سايت مراجعه نمايند.